down facebook-hover facebook linkedin-hover linkedin logo-only-white logo-scrolled logo-white
opdrachtgevers

Opdrachtgevers

Onze meerwaarde

Als onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk staan de opbrengsten altijd ten dienste van onze doelen. Kortom wij zijn er voor de gemeenten.

 • kunde en kracht om uw problemen op te lossen en uitdagingen aan te gaan;
 • flexibele en snelle inzet van talent vanuit onze intergemeentelijke pool;
 • onze jarenlange ervaring met talentselectie & opdrachtmatching;
 • delen van best practices en kruisbestuiving van kennis;
 • specialisatie op gemeentegebied en gemeente overstijgende werkwijze;
 • garant staan voor de juiste persoon op de juiste plek.

Onze diensten

 • wij zetten talent in, vanuit een intergemeentelijke pool, om uw uitdagingen aan te gaan en uw (capaciteits-) problemen op te lossen;
 • wij hebben ervaring met:
  • lijnfuncties
  • project- en programmamanagers
  • project- en programmasecretarissen
  • verander- en implementatiemanagers
  • adviseurs
  • gespreksbegeleiders
  • aanpakkers, die gewoon doen!
 • Dit doen wij door: een platform voor kruisbestuiving van kennis en resultaten te realiseren;
 • mensen, teams en organisaties verder te ontwikkelen;
 • onafhankelijk advies voor de opdrachtgever te bieden, als sparringpartner.